Search
Close this search box.

תהליך ליווי אישי לבניית תכנית אסטרטגית להשקעות נדלן

כניסה למועדון משקיעים ייחודי המייצר הזדמנויות השקעה בנדל"ן עבור חבריו בשווקים שונים יכולת התאמה של עסקה ע"פ דרישת המשקיע לתזרים או רווחים אפשרות להיחשף לרשת הקשרים הייחודית של ירון

תהליך ליווי אישי

רקע

תכנית הליווי הוקמה במטרה ליישם תכנית אסטרטגית להשקעות נדל"ן אותה אנחנו בונים ביחד.

מניסיוני, משקיעים המעוניינים להתקדם ולבסס את השקעות הנדל"ן שלהם כאפיק הכנסה מניב, לעיתים מבצעים השקעות מתוך מניעים שאינם מותאמים להם.

בתהליך יש שימת דגש מרכזית על המשקיע ולא על ההשקעות מתוך הבנה שהתאמה למשקיע תייצר לאורך זמן תשואה ורווחים גדולים יותר, מרווח טעות הולך וקטן ויכולת לקבל את רמות הסיכוי והסיכון בתכניתו האישית.

איך בנויה התכנית?

התכנית בנויה בצורה מדורגת ומתקדמת בקצב בו המשקיע מקדם את מסקנותיה. 
במהלך התכנית נעבור על החלקים הבאים המותאמים עבור צרכי המשקיע:

תכנון אסטרטגי אישי

 1. הבנת הצורך בהשקעות ואיזו מטרה הם ממלאים אצל המשקיע.
 2. קביעת טווח זמן לתכנית למול יעדים שנגזרו לביצוע התכנית על כל שלביה.
 3. הבנת רמות הסיכוי והסיכון המקובלות על המשקיע.
 4. פריטה של התכנית מרמת החזון של המשקיע ועד לביצוע משימות יומיומיות לקידומה.

תכנון רמת מעורבות רצויה

 1. בחינת יכולת המשקיע לקדם את התכנית דרך פניות בזמן ויכולות.
 2. התאמת התכנית למשקיע פסיבי, למשקיע אקטיבי או ליזם בפוטנציאל.

בחינת משאבים כלכליים לתכנית

 1. סקירה מקיפה של יכולות המשקיע לגייס את ההון ההתחלתי שלו לתכנית.
 2. מעבר על כלים פיננסיים העומדים לרשות המשקיע בתכנון ההון העצמי ההתחלתי.
 3. פירוט של דרכים נוספות לגיוס הון עצמי למול רמות מינוף וסיכון רצויות.
 4. סיכום יכולות ההשקעה וקביעת הון התחלתי לתחילת ביצוע התכנית.

סקירה ובחירה של שווקים מתאימים

 1. הבנה והתמקדות בשווקים המתאימים למשקיע למול התוכנית האישית.
 2. בחירת שוק וענף לפעול בו ע"פ התכנית והתעמקות בו.
 3. קידום של התכנית בשוק ובענף שנבחרו עצמאית ולמול בעלי מקצוע.

בחירה של צורת ההשקעה הנכונה

 1. לאחר בחירת שוק וענף ההתמקדות היא בעסקאות רלוונטיות למשקיע.
 2. בחירת חלוקת המשאבים בין אפיקים לפי טווחי זמן ההשקעה, ההון הנדרש ותוצאת האפיק הרצויה.
 3. שילוב בין כלל ההשקעות הנבחרות ויצירת גאנט טווחי זמן ומשאבים בכלל ההשקעות.

ביצוע בפועל – יזם בבית

 1. לאחר בחירת ההשקעה הנכונה, התקדמות לביצוע יחד עם המלווה.
 2. ליווי וחיבור עם בעלי מקצוע מתאימים ומומלצים.
 3. ליווי כלכלי ותזרימי תוך ביצוע ההשקעות. 
 4. וידוא בטחונות והתאמת ההשקעה לתפיסת המשקיע ולכלל התכנית.

יצירת סיסטם

 1. הקמה של כלל התכנית עם יכולת שכפול עבור המשקיע להשקעות נוספות.
 2. בניית כלל התכנית קדימה לביצוע השקעות עתידיות אלה.

עסקאות ייחודיות ומועדון משקיעים

 1. כניסה למועדון משקיעים ייחודי המייצר הזדמנויות השקעה בנדל"ן עבור חבריו בשווקים שונים.
 2. יכולת התאמה של עסקה ע"פ דרישת המשקיע לתזרים או רווחים.
 3. אפשרות להיחשף לרשת הקשרים הייחודית של ירון.
share the goodness
Picture of ירון בלום ~ אסטרטג נדל"ן

ירון בלום ~ אסטרטג נדל"ן

השקעות נדל"ן מתוך תכנון ובניית שיטה המותאמת למשקיעים
054-5602222 | yaron@yaronblum.com

טופס ליצרת קשר

ברוכים הבאים להרשמה לרשימת התפוצה שלי בה אני משתף את הידע והערך שצברתי על נדל״ן, פיננסים, יזמות והתפתחות אישית.

דילוג לתוכן